Υπηρεσίες

Ήχος & Εικόνα
 • Συστήματα Ήχου
 • Συστήματα Εικόνας
 • Αρχιτεκτονικός και Θεατρικός Φωτισμός
 • Εγκαταστάσεις επίγειας και δορυφορικής τηλεόρασης
Ηλεκτρολογική Μηχανική
 • Μελέτες CAD
 • Μελέτες Φωτισμού
 • Πιστοποιητικά Ενέργειας
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
Σχεδίαση/Εγκατάσταση
 • Φωτισμός σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους
 • Διανομή Ενέργειας
 • Εναλλακτική Ενέργεια
 • Θεμελιακή Γείωση και Αντικεραυνική Προστασία
 • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) και UPS
 • Σταθεροποιητές Τάσεως
Αυτοματισμός
 • Συστήματα Ελέγχου
 • Ενοποιημένα Συστήματα
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • «Έξυπνο Σπίτι» (ΚΝΧ/Dynalite)
Τηλεπικοινωνίες & Συστήματα
 • Δίκτυα H/Y 
 • Aσύρματα Δίκτυα
 • Ασύρματες Ζεύξεις 
 • Τηλεφωνικά Κέντρα
 • Συστήματα Μηχανογράφησης
 • Συστήματα Παραγγελιοληψίας
Ασφάλεια
 • Συστήματα Συναγερμού (Caddx/Risco/Paradox)
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
 • Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης

Πελάτες